Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over onze producten en werkwijze. Staat uw antwoord er niet tussen? Neem dan contact met ons op!

Bij welke temperatuur kan Roof2Road asfalt geproduceerd worden?

Roof2Road asfalt kan bij een gewone asfalttemperaturen (150º C) geproduceerd worden. Dit kan zonder dat hier schadelijke emissies ontstaan en dit milieutechnische of gezondheidsproblemen oplevert. Zo is het product uitgebreid onderzocht op emissies door zowel de KIWA, Syntech als TNO.  We zijn separaat aan het onderzoeken of we asfaltmengsels met Roof2Road bitumen ook kunnen produceren bij lagere temperaturen. Dit zou nog meer duurzaamheids- en milieuvoordeel opleveren en naast het uitsparen van nieuwe grondstoffen ook helpen bij de reductie van aardgas.  

Tot welke buitentemperatuur is Roof2Road asfalt verwerkbaar?   

Roof2Road asfalt is goed verwerkbaar onder zware omstandigheden. De ultieme proef is uitgevoerd in de Haarlemmermeer. Hier is een 100% circulair asfaltmengsel toegepast, waarbij gebruik is gemaakt van circulaire Roof2Road bitumen. De buitentemperatuur tijdens het aanleggen was net boven het vriespunt (1ºC) en dus verre van ideaal. Toch was het mengsel zeer goed verwerkbaar en ook de verdichting en holle ruimte waren tijdens de opleveringscontrole meer dan voldoende.   

Hoe zit het met PAK’s?

Vroeger zijn er de oude teermastiek daken aangelegd tot 1975, dit is een ander materiaal als bitumen dakbedekking. Teer mag niet meer gebruikt worden en is te vinden op de oudere panden.

Bitumen is gemaakt uit aardolie en komt uit de raffinaderij. Moderne bitumineuze dakbedekking is van bitumen gemaakt, welke geschikt zijn voor hergebruik. Vanwege de historie met oude daken, is het noodzakelijk om zorgvuldig om te gaan met gebruikte materialen en de juiste grondstoffen te verzamelen.    

Hiervoor heeft Roof2Road een speciaal proces en ketensysteem opgezet. Al op het gebouw wordt dakbedekking geïnspecteerd door ons, hier wordt bepaald of het materiaal geschikt is voor hergebruik. Dit is de allesomvattende R2R-methode waarbij materiaal ook getest wordt in een extern laboratorium op PAK. Dit is ook de visie van de producenten van dakbedekking Probitumen. R2R heeft zich sinds 2014 bewezen schone grondstoffen te produceren voor dakbedekking en asfalt aan 's werelds grootste producenten. 

Door de speciale ketensamenwerking die Roof2Road heeft met zowel bitumendakrol producenten, dakdekkers en sloopbedrijven zorgen we dat we enkel schone en hoogwaardige daken innemen die voorzien zijn van hoogwaardige en schone bitumen. 

Is Roof2Road bitumen wel goed voor het milieu?  

Bitumen is bitumen en blijft een aardolieproduct. Roof2Road bitumen zorgt er echter voor dat we minder tot zelfs geen nieuwe bitumen meer hoeven te winnen voor de productie van asfalt of dakrollen. Daarnaast wordt de oude bitumen niet meer verbrand zoals dit nu gaat. Dit scheelt enorm veel schadelijke emissies, waaronder CO2-uitstoot. Roof2Road heeft in 2021 in de startup-fase al een CO2-reductie van 7.652.000 kg aan CO2 bewerkstelligd.  

Hoe kunnen wij in onze bestekken Roof2Road voorschrijven?

Dit is een vraag die wij als Roof2Road graag horen. Waarom nog gebruik maken van nieuwe bitumen als je dit kunt vervangen door een circulaire, duurzamere en nog eens een goedkopere variant? Roof2Road zou technisch uitgevraagd kunnen worden. U kunt de bestek tekst opvragen. Opdrachtgevers kunnen altijd zelf kiezen voor asfalt met deze circulaire bitumen. De markt innoveert en investeert op weg naar 2030, u ook? 

CROW heeft een innovatiebestek dat duurzame innovaties mogelijk maakt. Ook kan elke gemeente direct het duurzaamheids moederbestek van BouwCirculair overnemen, www.moederbestek.nl.  

Maken jullie ook duurzame dakbedekking?

Ja, wij maken ook bitumen grondstoffen voor de productie van duurzame dakbedekking. Dit is Roof2Roof, onderdeel van Roof2Road. In 2014 zijn wij al begonnen met Roof2Roof op wens van Provincie Friesland en voor 's werelds grootste producent van bitumen dakbedekking, BMI Icopal. Wij zijn ook ketenpartner van Soprema, de 2e producent in de wereld op het gebied van dakbedekking en een grote bouwstoffen firma in Europa. 

Gaat dakbedekking ook weer terug naar nieuwe dakbedekking?

Het gaat ook terug naar nieuwe dakbedekking!

(bekend van Roof2Roof, onderdeel van Roof2Road) Ongeveer 85% van de gebruikte dakbedekking wordt verbrand, niet alles is echter herbruikbaar. Ongeveer 20% zou wel herbruikbaar zijn maar slechts een klein deel daarvan wordt daadwerkelijk hergebruikt (in dakbedekking en asfalt). Circulaire bitumen wordt dus al toegepast in nieuwe dakbedekking. Er is echter nog veel meer voor hergebruik beschikbaar. Toepassing in asfalt concurreert dus niet met toepassing in dakbedekking, het ‘concurreert’ met verbranding. 

Er is in Nederland echter nog onvoldoende capaciteit voor nuttig hergebruik van al het herbruikbare gebruikte dakbedekking. R2R heeft de missie om de kringlopen van bitumen en dakbedekking te sluiten.