Over ons

'Circulaire economie = circulaire producten maken. Hoogwaardig hergebruik van essentiële grondstoffen is van strategisch belang on route naar 2030 in een veranderd Europa. De missie van Roof2Road is het sluiten van de kringloop van bitumen.' - Gerben Bijker

Roof2Road is ontstaan vanuit de pilot met Provincie Friesland in 2014 en de persoonlijke missie van Gerben Bijker. Er was behoefte aan gekwalificeerde gebruikte dakbedekking die aan de eisen voldoet om het her te kunnen gebruiken. Voor 's werelds grootste producent van dakbedekking BMI Icopal, is Gerben een bedrijf gestart met een ketensysteem in Nederland voor dakbedekking. De R2R-methode is gebaseerd op de visie van Icopal, hoe om te gaan met gebruikte bitumen dakbedekking. De essentie is het al keuren van het materiaal on site op het dak. Dan kan bepaald worden of het geschikt is voor hergebruik, stap twee is schoon demonteren. In de jaren is de R2R-keten in Nederland opgebouwd en een fabriek. Zo is een start gemaakt, met het redden van dakbitumen van de verbranding en de recycling tot nieuwe producten. Een bouwstof die grootschalig ingezet kan worden, zowel in de asfaltbranche als voor de productie van nieuwe dakrollen, als één op één vervanger van nieuwe bitumen.

Roof2road Dec 2021 9

Fabriek

In onze nieuwe fabriek in Amsterdam wordt bitumen verzameld en geproduceerd. Dit is bitumen van jonge gebruikte daken, snijresten van de aanleg van nieuwe daken en nieuwe bitumen.

Roof2road Dec 2021 104

Grondstof

De verzamelde dakbitumen wordt omgezet tot een hoogwaardige en schone bouwstof. Van nature een circulair materiaal.

Onze productielocatie

De vraag naar circulaire bitumen blijft groeien en Roof2road dus ook! Begin 2022 zijn wij verhuisd van Almere naar Amsterdam en hebben een nieuwe fabriek gerealiseerd. Op deze productielocatie is meer ruimte voor de opslag halffabricaat en eindproduct. De productielijn is tevens opgeschaald, zodat we grotere volumes kunnen produceren en een nog betere sturing hebben op de kwaliteitsborging van ons product. Op deze manier kunnen we in de toekomst nog meer duurzame impact maken.

Onze productielocatie

Bitumenketen in Nederland

Roof2Road is innovatief, want wij hebben een nieuwe gespecialiseerde grondstofketen opgericht om circulaire bitumen te minen en te produceren. Dit doen wij in Nederland en Europa. M.b.t. gebruikte daken die een 2e leven krijgen via R2R, organiseren en faciliteren wij het circulair hergebruik. Wij maken hier nieuwe producten van met onze ketenpartners. Wij dragen concreet bij aan de Circulaire Economie door en de duurzaamheids-transitie in de bouw- en infrasector. R2R gaat voor recycling op het hoogste duurzaamheidsniveau, van dak naar dak (Roof2Roof) én van dak naar wegdek (Roof2Road). Onze R2R-methode en bitumenketen zijn zonder meer uniek in de wereld door de gebruikte nieuwe technologie en de integrale ketensamenwerking. De circulaire bitumen wordt gebruikt om fossiele grond- stoffen te vervangen bij de productie van nieuwe dakrollen en asfalt.

Bitumenketen in Nederland

R2R in Nederland

Hier vind je ons