Roof2Roof

Van dak naar dak, een 2e leven voor bitumen dakbedekking

Roof2Roof

Van een gebruikt bitumen dak maken wij ook weer nieuwe dakbedekking. Dit is Roof2Roof. Want bitumen verdient een 2e leven en hoeft niet verbrand te worden. Bitumen is immers al een van de meest gerecyclede bouwstoffen in de wereld. 

Roof2Roof heeft het mogelijk gemaakt om gebruikte daken circulair in te zetten bij de productie van nieuwe dakbedekking, door gekwalificeerde grondstoffen te verzamelen die hergebruikt kunnen worden. Daarom worden alle daken van te voren gekeurd door Roof2Roof, of ze geschikt zijn voor hergebruik en of ze succesvol te demonteren zijn. Dit heet de Roof2Roof-methode. 

Roof2Roof werk samen met ketenpartners en is al in 2014 voor hen opgericht vanuit de circulaire pilot met Provincie Friesland. In 2014 heeft Roof2Roof voor BMI Icopal dit systeem opgezet om gebruikte daken te verzamelen en verwerken tot grondstoffen die aan de eisen voor hergebruik voldoen. BMI Icopal is de grootste producent van dakbedekking ter wereld en heeft de BIELSO recycling installatie ontwikkeld en gebouwd. Andere actieve ketenpartners zijn Soprema, 2e mondiale producent van dakbedekking. Wij zijn begonnen als Roof2Roof en dat doen we nog steeds.

Roof2Roof maakt het mogelijk om gebruikte bitumen dakbedekking her te gebruiken. Roof2Roof is een gespecialiseerd circulair bitumenketensysteem. Om dit mogelijk te maken is de Roof2Roof-methode voor gebruikte daken ontwikkeld. Met deze methode worden bestaande bitumen daken die moeten worden gerenoveerd of gesloopt beoordeeld op geschiktheid voor Roof2Roof-recycling.

Roof2Roof verwerkt het schoon en gescheiden bitumen dakmateriaal tot grondstoffen voor de productie van nieuwe dakrollen. Dit gebeurt in nauw overleg met de producen-ten van dakbedekking die het recyclaat als secundaire grondstof verwerken in hun productieproces.

De Roof2Roof-methode is zonder meer uniek in de wereld door de gebruikte technologie en de integrale ketensamenwerking. Het recyclaat wordt gebruikt om fossiele grondstoffen te vervangen bij de productie van nieuwe dakrollen. 

BROCHURE R2R PROVINCIE FRIESLAND

Roof2Roof met Provincie Friesland en woningcorporatie Elkien