07 januari 2019

5 infrabedrijven tekenen Platform Circulair Flevoland

5 infrabedrijven tekenen Platform Circulair Flevoland

5 innovatieve infrabedrijven hebben tijdens Platform Circulair Flevoland de overeenkomst ondertekend om te werken aan verduurzaming van de Nederlandse wegen met Roof2Road bitumen. Dura Vermeer, H4A, Ooms Producten, Reinten Infra en Roelofs Groep, zetten een belangrijke stap op het gebied van duurzaamheid en circulaire economie door te investeren in deze circulaire, hoogwaardige grondstof.

ROOF2ROAD

Roof2Road bitumen is een hoogwaardige circulaire bouwstof voor asfalt. Het is een nieuwe circulaire keten waarin grondstoffen behouden kunnen worden door ze opnieuw in te zetten in plaats van te verbranden. Roof2Road is 100% circulair en een zusterbedrijf van Roof2Roof: bitumenrecycling van dak naar dak volgens de principes van de circulaire economie. Dura Vermeer kan door inzet van Roof2Road bitumen tonnen CO2 per jaar besparen.

DUURZAAM MOEDERBESTEK

BouwCirculair, het platform voor circulair denken en doen in de infrasector, heeft samen met gemeentes het duurzaam moederbestek voor asfalt gemaakt. Dit moederbestek geeft ruimte aan circulaire materialen en werkt met een MKI (milieukosten indicator). Aannemers investeren al in duurzaamheid, nu is het de beurt aan de opdrachtgevers, de overheden. Zij kunnen de volgende stap zetten om asfalt een stuk duurzamer te maken. De gemeente of provincie kan het bestek vanaf nu met één muisklik overnemen, zodat het gemakkelijker wordt om asfalt te verduurzamen.

PLATFORM CIRCULAIR FLEVOLAND

Het Platform Circulair Flevoland bestaat uit de provincie, Flevolandse gemeenten, kennisinstellingen en vooral veel bedrijven. Provincie Flevoland ondersteunt en creëert hiermee de circulaire economie vanuit de omgevingsvisie, en wil hiermee een koploper worden.