28 juni 2022

Dura Vermeer maakt circulaire bitumen de standaard

Dura Vermeer gaat, in samenspraak met opdrachtgevers, meer gebruik maken van circulaire bitumen in onder- en tussenlagen van asfalt. Het onlangs behaalde CROW asfaltkwaliteitsloket-certificaat TRL7 voor Roof2Road bitumen toont aan dat de weg vrij is om deze circulaire bitumen te gebruiken in asfaltmengsels.  

Dura Vermeer maakt circulaire bitumen de standaard

DEZELFDE KWALITEIT

De circulaire bitumen is afkomstig uit de startup Roof2Road, een samenwerking tussen Roof2Roof en Dura Vermeer. Deze bitumen wordt gehaald uit dakbitumen, dat door een uniek kwaliteits- en verwerkingsproces PAK- en teerarm is en volledig gerecycled kan worden. Met de validatie van het asfaltkwaliteitsloket is onafhankelijk aangetoond dat de bitumenkwaliteit van Roof2Road bitumen in asfalt onder- en tussenlagen minimaal gelijkwaardig is aan nieuwe bitumen. Hierbij is gebleken dat het milieuvoordeel (MKI) tussen de 12% en 42% is, afhankelijk van de gedoseerde hoeveelheid. Ook de prijs van Roof2Road bitumen is minimaal gelijkwaardig en binnen de huidige marktontwikkeling zelfs gunstiger dan reguliere bitumen.


BELANGRIJKE MIJLPAAL

Momenteel wordt er binnen de wegenbouw voor de productie van asfalt nog standaard gebruik gemaakt van nieuwe bitumen. Deze wordt gewonnen uit aardolie; een fossiele grondstof. Binnen een asfaltmengsel is nieuwe bitumen verantwoordelijk voor maar liefst 30% - 50% van de totale milieubelasting. Om te komen tot een circulaire economie met minder schadelijke emissies, moet er dus gezocht worden naar betere alternatieven. Dit is door de huidige wet- en regelgeving een tijdrovend proces. Het behalen van het nieuwe certificaat is daarom een belangrijke mijlpaal voor Dura Vermeer.


CIRCULAIR ALTERNATIEF

Dura Vermeer biedt Roof2Road bitumen nu nog met name aan binnen de eigen projecten. Daarnaast gaat Dura Vermeer het gesprek aan met opdrachtgevers en klanten over duurzame alternatieven zoals circulaire bitumen, om gezamenlijk de verduurzaming van de asfaltketen te versnellen.

Adriaan de Jong, directeur Dura Vermeer: 'Wanneer de mogelijkheid bestaat om nieuwe bitumen te vervangen door circulaire bitumen, dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Helemaal als dit een lagere uitstoot en MKI-score oplevert en de kwaliteit gewaarborgd blijft. Zo werken wij direct aan onze duurzaamheidsambities ‘Uitstoot op 0’ en ‘Hergebruik? Zo vaak mogelijk'.