21 april 2023

WattHub 1e snellaadplein voor zwaar materieel

WattHub, het eerste snellaadplein voor zwaar materieel, krijgt 100% circulair asfalt met een volledige elektrische asfaltset.

WattHub 1e snellaadplein voor zwaar materieel

Op vrijdag 21 april is in Geldermalsen het eerste snellaadplein voor zwaar materieel ter wereld geasfalteerd. En niet zomaar; dit gebeurde door Dura Vermeer met een geheel elektrische asfaltset, waarmee ook nog eens een 100% circulair asfaltmengsel aangelegd werd. Al deze noodzakelijke duurzame keuzes zijn concrete voorbeelden van het waarmaken van de Net Zero ambitie van de bouwer.

Het project Dijkversterking Tiel-Waardenburg heeft de ambitie om volledig emissievrij te werken. Om deze reden heeft bouwcombinatie Mekante Diek, bestaande uit Dura Vermeer, Ploegam en Van Oord, samen met partner Betuwewind, onder de naam WattHub, een snellaadplein gerealiseerd. Hier kunnen voortaan elektrische vrachtwagens en de accu's voor zware bouwmachines met groene stroom opgeladen worden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van lokaal opgewekte duurzame energie, zoals zonne- en windenergie, waardoor het energienet niet belast hoeft te worden.  

Barend Klijn, contractmanager WattHub: ‘Een dergelijk snellaadplein bestond nog niet; dit is het eerste ter wereld. We hebben daarom als bouwcombinatie de handen ineengeslagen en het zelf ontwikkeld, tussen de windmolens en zonnepanelen. Het mooie is dat het laadplein straks toegankelijk is voor iedereen en dus een belangrijke rol in de transitie naar een duurzamere bouw- en transportsector speelt.’ 


VOLLEDIG ELEKTRISCHE ASFALTSET

Nog een unicum is dat voor het eerst de elektrische asfaltset van Dura Vermeer in zijn geheel is ingezet op een project. De set bestaat uit een 9-tons tandemwals en elektrische asfaltspreidmachine (V1800-3i), een 10-tons elektrische statische wals, een 2,5-tons elektrische tandemwals, een kleine elektrische spuitwagen en een volledig emissievrije schaft-pakwagen. De machines werken op wisselbare batterijpakketten en kunnen zodoende een volle werkdag ingezet worden. Dit brengt het volledig emissievrij werken op onze projecten weer een stuk dichterbij. 

Wendeline Besier, programmadirecteur Duurzaamheid Dura Vermeer Divisie Infra: ‘Dura Vermeer gaat ‘op naar Net Zero’. In 2030 moet onze CO2-uitstoot gehalveerd zijn en in 2050 moet de teller zelfs naar nul. Dit is een behoorlijke opgave, die we alleen gaan bereiken door er niet alleen over te praten, maar het ook écht te doen. Het is noodzakelijk om de continuïteit van ons bedrijf te waarborgen, zodat we deze mooie infraprojecten in de toekomst kunnen blijven maken. We gaan daarom nieuwe samenwerkingen aan en betrekken de hele keten. Dit project is hier een fantastisch voorbeeld van.’ 

100% CIRCULAIR ASFALT

Voor het terrein van WattHub is gekozen voor Circularpave: het 100% circulaire asfaltmengsel van Dura Vermeer, dat onder andere bestaat uit bitumen uit circulaire bitumen van Roof2Road. Deze keuze alleen al levert een CO2-reductie op van 25% voor de onder- en tussenlagen en circa 60% voor de deklagen.  


Bekijk dit artikel in GWW Totaal

CircularPave Watthub

VLOG WattHub